water-hot2
bokhari
water-hot
gas
water-hot1
water-hot-sh

کم مصرف

cooler

شرکت صنعتی بلاد

شما باید قلب و احساستان را داخل محصولی که می‌سازید قرار دهید. این تنها راهی است که شمارا از یک کارگاه کوچک به یک مجموعه‌ی صنعتی برجسته ارتقا می‌دهد.

مدیرعامل گروه صنعتی بلاد

گالری تصاویر